Vaarroutes & ligplaatsen

Gratis aanlegplaatsen midden in de natuur

De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen de provincie Fryslân en 21 gemeenten in Fryslân. In totaal vindt u in Friesland ruim 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen op 550 locaties. Deze ligplaatsen zijn geheel gratis! Marrekrite wimpel Het budget om alle voorzieningen te onderhouden en beheren is beperkt. Een groot deel van het beheer en onderhoud wordt gefinancierd door de provincie en de 21 gemeenten. U als watersporter kan ook een bijdrage leveren door het kopen van de wimpel.

Vaarroutes

Onze routes voor een dagtour met een sloep op Google maps, dus handig op uw smartphone onderweg, Maar u krijgt natuurlijk ook een waterkaart mee!